קמפוס

פתרון ניהול מינהל החינוך

קמפוס ווב

מנגישה את הנתונים 24/7 ומאאפשרת סינכרון תמידי של מינהל, מורה ולומד
כל המידע החשוב זמין לבעלי הרשאות מתאימות

קמפוס-נט

ניהול כל צורכי המוסד החינוכי אינטגרטיבי במקום אחד
בעל פונקציונאלית רחבה ומותאם לצורכי הלקוח